CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp
Lĩnh vực Giám định tư pháp
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật này và cấp Giấy đăng ký hoạt động; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 30 Ngày

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày

   

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị đăng ký hoạt động   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư pháp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ Không quy định.
Yêu cầu - điều kiện

TTrong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp không đăng ký hoạt động thì Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp hết hiệu lực.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 85/2013/NĐ-CP Số: 85/2013/NĐ-CP

 • Luật 13/2012/QH13-Giám định tư pháp Số: 13/2012/QH13

 • Nghị định 157/2020/NĐ-CP Số: 157/2020/NĐ-CP

 • Luật 56/2020/QH14 Số: 56/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động