CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi có hiệu lực, Trung tâm hòa giải thương mại có văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Bước 2: Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.

  Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.

Phí

Không quy định.

Lệ Phí

Không quy định.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực. - Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ Không quy định.
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Về hòa giải thương mại Số: 22/2017/NĐ-CP

 • ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại Số: Thông tư 02/2018/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm