CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
Lĩnh vực Giám định tư pháp
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Giám định viên tư pháp muốn thành lập Văn phòng giám định tư pháp nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoạt động xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 30 Ngày

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày

   

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn xin phép thành lập   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ Không quy định
Yêu cầu - điều kiện

Giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các điều kiện sau đây: + Có từ đủ 03 năm trở lên là giám định viên tư pháp và có hoạt động giám định trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng; + Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư pháp. - Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 85/2013/NĐ-CP Số: 85/2013/NĐ-CP

 • Luật 13/2012/QH13-Giám định tư pháp Số: 13/2012/QH13

 • Nghị định 157/2020/NĐ-CP Số: 157/2020/NĐ-CP

 • Luật 56/2020/QH14 Số: 56/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.