CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Luật sư
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Công ty luật nước ngoài phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

Phí: 600.000 đồng/hồ sơ.

Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam TP-LS 17.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 220/2016/TT-BTC Số: 220/2016/TT-BTC

 • Nghị định 123/2013/NĐ-CP Số: 123/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 05/2021/TT-BTP Số: 05/2021/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam