CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Lĩnh vực Luật sư
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký việc thay đổi tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn) ở địa phương nơi đặt trụ sở.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

 • Trực tuyến
 • 05 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Phí

phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

 
Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Bản chính: 0
Bản sao: 1
Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Bộ Tư pháp Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Luật 20/2012/QH13 Số: 20/2012/QH13

 • Thông tư 220/2016/TT-BTC Số: 220/2016/TT-BTC

 • Nghị định 123/2013/NĐ-CP Số: 123/2013/NĐ-CP

 • Luật 65/2006/QH11 Số: 65/2006/QH11

 • Thông tư 05/2021/TT-BTP Số: 05/2021/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam