CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh trước khi tổ chức đại hội gửi hồ sơ đề nghị đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ,trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

 • Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần), chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày

Phí

Không có


:

Lệ Phí

Không có


:

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị (theo mẫu) Mẫu B33.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Luật 02/2016/QH14 Số: 02/2016/QH14

 • Nghị định 162/2017/NĐ-CP Số: 162/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội (cấp tỉnh).