CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Sáp nhập công ty luật
Lĩnh vực Luật sư
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Một hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể sáp nhập vào một công ty luật trách nhiệm hữu hạn khác. Một hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể sáp nhập vào một công ty luật hợp danh khác. Các công ty luật bị sáp nhập gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn) nơi công ty luật nhận sáp nhập đăng ký hoạt động.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày

  10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

..

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị sáp nhập công ty luật   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hợp đồng sáp nhập công ty luật, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị sáp nhập   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị sáp nhập và công ty luật nhận sáp nhập   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 123/2013/NĐ-CP Số: 123/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 05/2021/TT-BTP Số: 05/2021/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nhận sáp nhập