CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND thuộc UBND tỉnh, thành phố trực TW
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định ( 127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định )

 • - Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 Ngày làm việc

  25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 25 Ngày làm việc

  25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

..

Lệ Phí

Theo khung định mức của Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013.

Thành phần hồ sơ

1

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các phụ lục tính toán kèm theo; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các văn bản pháp lý có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 03 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Luật 30/2009/QH12 Số: 30/2009/QH12

 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 37/2010/NĐ-CP Số: 37/2010/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.