CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định ( 127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định )

 • Bước 2. Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

..

Lệ Phí

Theo khung định mức của Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Các bản vẽ in màu thu nhỏ   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Thuyết minh nội dung nhiệm vụ   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Tờ trình đề nghị thẩm định;   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 03 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Luật 30/2009/QH12 Số: 30/2009/QH12

 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 37/2010/NĐ-CP Số: 37/2010/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch