CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận Hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh từ Ủy ban nhân dân cấp huyện;

 • - Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đơn giản hóa thời gian theo Quyết định số 4827/QĐ-UBND ngày 3/12/2021

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh bao gồm:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn; Mẫu số 01.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02); Mẫu số 02.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
- 03 ảnh màu của sản phẩm, kích thước (10x15)cm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống);   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Bản sao hợp lệ các tài liệu liên quan khác đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014.   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ/01 sản phẩm (kèm theo bản hồ sơ điện tử)
Yêu cầu - điều kiện

Đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT, cụ thể: - Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm); - Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; - Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; - Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường; - Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau: + Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; + Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; + Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; + Tiêu chí khác.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 45/2012/NĐ-CP Số: 45/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 26/2014/TT-BCT Số: 26/2014/TT-BCT

 • Thông tư 14/2018/TT-BCT Số: 14/2018/TT-BCT

 • Thông tư 46/2012/TT-BCT Số: 46/2012/TT-BCT

 • Thông tư 20/2017/TT-BCT Số: 20/2017/TT-BCT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.