CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Cách thức thực hiện

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • +Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định);

 • + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

2.200.000 (đồng/lần thẩm định/hồ sơ)

Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ( MẪU SỐ 01) (1).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
- Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
- Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
Căn cứ pháp lý
- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ
- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ
- Thông tư số 299/2016/TTBTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)