CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: - Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định);

 • Bước 2: - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân cấp tỉnh xem xét;

 • Bước 3: - Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương chuyển loại rừng. Sau 15 ngày của kỳ họp, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng;

 • Bước 4: - Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi có quyết định chủ trương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển loại rừng;

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 45 Ngày

   

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 45 Ngày

   

Phí
 
Không
Lệ Phí
Không
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phương án chuyển loại rừng   Bản chính: 2
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị của chủ rừng   Bản chính: 2
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 02 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 156/2018/NĐ-CP Số: 156/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định chuyển loại rừng