CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Lĩnh vực Bảo vệ Thực vật
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định).

 • Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 03 ngày làm việc. + Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. + Trường hợp không cấp phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Phụ lục XXIX.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 14/2015/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt Số: 14/2015/NĐ-CP

 • Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số: 41/2013/QH13

 • Nghị định 104/2009/NĐ-CP- Quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Số: 104/2009/NĐ-CP

 • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Số: 21/2015/TT-BNNPTNT

 • quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Số: 231/2016/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.