CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Nuôi con nuôi
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Bước 2: Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài để cấp cho người yêu cầu đăng ký lại.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

..

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện - Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; - Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
Căn cứ pháp lý
 • Luật 52/2010/QH12 Số: 52/2010/QH12

 • Nghị định 19/2011/NĐ-CP Số: 19/2011/NĐ-CP

 • Nghị định 114/2016/NĐ-CP Số: 114/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 267/2016/TT-BTC Số: 267/2016/TT-BTC

 • Thông tư 10/2020/TT-BTP Số: 10/2020/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 • Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.