CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Lĩnh vực Luật sư
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn) ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên.

 • Bước 2: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư

Phí

..

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư TP8.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo Hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư.
Căn cứ pháp lý
 • Luật 20/2012/QH13 Số: 20/2012/QH13

 • Luật 65/2006/QH11 Số: 65/2006/QH11

 • Thông tư 05/2021/TT-BTP Số: 05/2021/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hành nghề luật sư của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân