CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Lĩnh vực Thú Y
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp lại; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

   

Phí

Không quy định

Lệ Phí
Không quy định
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. Phụ lục XXXI TT13.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

..

Căn cứ pháp lý
 • Luật Thú y Số: Luật 79/2015/QH13

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y Số: 35/2016/NĐ-CP

 • Quy định về quản lý thuốc thú y Số: 13/2016/TT-BNNPTNT

 • Quy định về quản lý thuốc thú y Số: 13/2016/TT-BNNPTNT

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y Số: 35/2016/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. Tải về

Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận hoặc công văn trả lời