CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Thú Y
Cơ quan thực hiện

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định).

 • - Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí

.

Lệ Phí
- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: 50.000 đồng/lần
- Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021 : Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: 25.000 đồng/lần (Theo Số:427/CNTY Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Tỉnh Bình Định)
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đăng ký cấp lại;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- 02 ảnh 4x6.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y Số: 35/2016/NĐ-CP

 • Luật Thú y Số: 79/2015/QH13

 • Thông tư 101/2020/TT-BTC Số: 101/2020/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ hành nghề thú y. Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm;