CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh)
Lĩnh vực Thú Y
Cơ quan thực hiện

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định).

 • Bước 2: Chi cục Thú y tiến hành thẩm định và thành lập Đoàn kiểm tra - Tại thời điểm kiểm tra, thu mẫu gửi Phòng thử nghiệm được chỉ định

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí
- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản):300.000 đồng/lần.
- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 283/2016/TTBTC ngày 14/11/2016.
Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); VIa VIb.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Phụ lục IIa, IIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT; PHỤ LỤC IIA IIB.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Báo cáo kết quả giám sát;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm (Kết quả thu mẫu xét nghiệm tại thời điểm kiểm tra);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực (nếu có).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Số: 14/206/TT-BNNPTNT

 • QQuy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật Số: 283/2016/TT-BTC

 • Thông tư 101/2020/TT-BTC Số: 101/2020/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); Tải về
 • Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Phụ lục IIa, IIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT Tải về

Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.