CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
Lĩnh vực Tư vấn pháp luật
Cơ quan thực hiện

Sở Tư Pháp tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Người đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn).

 • Bước 2: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp, nơi Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động có trách nhiệm cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đủ điều kiện; trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày

  Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày

  Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật Mẫu TP6.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Bằng cử nhân luật Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Tư vấn viên pháp luật phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 19 của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau: - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án tích; - Có Bằng cử nhân luật; - Có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên.

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 01/2010/TT-BTP Số: 01/2010/TT-BTP

 • Nghị định 77/2008/NĐ-CP Số: 77/2008/NĐ-CP

 • Thông tư 19/2011/TT-BTP Số: 19/2011/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Thẻ tư vấn pháp luật