CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
Lĩnh vực Bảo vệ Thực vật
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định).

 • Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 05 ngày làm việc. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  TTHC đơn giản hóa theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 (rút ngắn thời hạn thực hiện 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc (giảm 05 ngày làm việc)

  Trực tuyến
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  TTHC đơn giản hóa theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 (rút ngắn thời hạn thực hiện 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc (giảm 05 ngày làm việc)

  Dịch vụ bưu chính
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  TTHC đơn giản hóa theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 (rút ngắn thời hạn thực hiện 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc (giảm 05 ngày làm việc)

Phí

Phí: 600.000 đồng/lần

Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Don de nghi xac nhan nd qc.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP-Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo Số: 181/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Số: 21/2015/TT-BNNPTNT

 • Luật 41/2013/QH13 Số: 41/2013/QH13

 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp Số: 33/2021/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • - Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm