CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Văn phòng công chứng được chuyển nhượng nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp.

 • - Sở Tư pháp xem xét cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp nơi đã ra quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp nơi đã ra quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Phí
Phí: 500.000 đồng/hồ sơ
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 10. Giay de nghi thay doi noi dung dang ky hoat dong VPCC.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng Số: 29/2015/NĐ-CP

 • THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng Số: 06/2015/TT-BTP

 • Thông tư 257/2016/TT-BTC Số: 257/2016/TT-BTC

 • Luật 53/2014/QH13 - Công chứng Số: 53/2014/QH13

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng đã được cấp lại theo Mẫu TP-CC-18 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP.