CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật công chứng.

 • - Văn phòng công chứng nhận sáp nhập nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.

 • - Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Phí

Phí: 500000 đồng/hồ sơ

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-16 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP hoặc văn bản từ chối cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 10. Giay de nghi thay doi noi dung dang ky hoat dong VPCC.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị sáp nhập Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật Công chứng.
Căn cứ pháp lý
 • NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng Số: 29/2015/NĐ-CP

 • THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng Số: 06/2015/TT-BTP

 • Thông tư 257/2016/TT-BTC Số: 257/2016/TT-BTC

 • Luật 53/2014/QH13 - Công chứng Số: 53/2014/QH13

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã được thay đổi