CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Lĩnh vực Thi, tuyển sinh
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. Nơi đăng ký dự thi nộp dữ liệu về thí sinh đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký phúc khảo cho Hội đồng thi để thực hiện. Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

   

  Trực tuyến
 • 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn phúc khảo của thí sinh   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Số: 15/2020/TT-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT.
 • Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo (đối với thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm)