CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn .

 • - Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội: Cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

 • - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

   

  Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

   

Phí

.

Lệ Phí
Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm: 
- Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022: áp dụng mức thu theo Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 25.000 đồng/hồ sơ
- Từ ngày 01/7/2022 trở đi: áp dụng mức thu theo Thông tư 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
50.000 đồng/hồ sơ
- Thời điểm thu lệ phí: Tại thời điểm nộp hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mẫu số 30.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh Mẫu số 31.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Luật xuất bản Số: 19/2012/QH13

 • Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Số: 195/2013/NĐ-CP

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh Số: 214/2016/TT-BTC

 • Thông tư 01/2020/TT-BTTTT Số: 01/2020/TT-BTTTT

 • Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Số: 47/2021/TT-BTC

 • Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Số: 120/2021/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh Tải về
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Tải về

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh