CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn hoặc Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn. .

 • - Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội: Cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

 • - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

   

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày

  Thực hiện DVC trực tuyến toàn trình

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày

  Nộp và trả kết quả

Phí

Không

  Lệ Phí
  • Lệ phí: - Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023: áp dụng mức thu theo Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính: 25.000 đồng/hồ sơ
  • - Từ ngày 01/01/2024 trở đi: áp dụng mức thu theo Thông tư 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: 50.000 đồng/hồ sơ Thời điểm thu lệ phí: Tại thời điểm nộp hồ sơ
  Thành phần hồ sơ
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh Mẫu số 31.doc Bản chính: 1
  Bản sao: 0
  Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mẫu số 30.doc Bản chính: 1
  Bản sao: 0
  Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
  Yêu cầu - điều kiện

  Không có

  Căn cứ pháp lý
  • Luật xuất bản Số: 19/2012/QH13

  • Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Số: 195/2013/NĐ-CP

  • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh Số: 214/2016/TT-BTC

  • Thông tư 01/2020/TT-BTTTT Số: 01/2020/TT-BTTTT

  • Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Số: 47/2021/TT-BTC

  • Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Số: 120/2021/TT-BTC

  • Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp Số: 44/2023/TT-BTC

  Biểu mẫu đính kèm
  Kết quả thực hiện
  • Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh