CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Bưu chính
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

 • Bước 2: - Sau khi hồ sơ được tiếp nhận Sở Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép bưu chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. - Kết quả giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời hạn giải quyết
  Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Phí
Phí thẩm định: 5.375.000 đồng/lần
- Thời điểm thu phí: Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính Mau cấp lại giấy phép khi hết hạn.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu sau nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất: + Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có); + Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Yêu cầu - điều kiện

Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày

Căn cứ pháp lý
 • Luật 49/2010/QH12 Số: 49/2010/QH12

 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Số: 291/2016/TT-BTC

 • Thông tư 25/2020/TT-BTC Số: 25/2020/TT-BTC

 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP Số: 25/2022/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép bưu chính