CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Bưu chính
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Trường hợp giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại thì gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông

 • Bước 2: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận Sở Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. - Kết quả giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời hạn giải quyết
  Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Phí

Phí thẩm định: 500.000 đồng/lần

- Thời điểm thu phí: Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính. Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy phép khi mất hư hỏng.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Số: 291/2016/TT-BTC

 • Luật bưu chính Số: 49/2010/QH12

 • Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư 25/2020/TT-BTC Số: 25/2020/TT-BTC

 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP Số: 25/2022/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Bản sao từ bản gốc của giấy phép bưu chính đã được cấp