CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Bưu chính
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông từ chối cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền và nêu rõ lý do Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đúng quy định, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì Sở Thông tin và Truyền thông thông báo cho doanh nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính và nêu rõ lý do. - Các thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. - Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời hạn giải quyết
  Trực tuyến
 • 20 Ngày

  Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Phí
Phí: Thời điểm thu phí: Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính  (- Trường hợp thẩm định cấp phép lần đầu: 10.750.000 đồng/lần.)
 
Phí: Thời điểm thu phí: Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính  (- Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: 4.250.000 đồng/lần)
Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính Giay de nghi cap giay phep buu chinh.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Điều lệ của doanh nghiệp (nếu có);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phương án kinh doanh   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
*Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau: + Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, website của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác; + Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ; + Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ; + Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát; + Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ); + Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao).
Yêu cầu - điều kiện

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính; b) Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính; c) Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 49/2010/QH12 Số: 49/2010/QH12

 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Số: 291/2016/TT-BTC

 • Thông tư 25/2020/TT-BTC Số: 25/2020/TT-BTC

 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP Số: 25/2022/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép bưu chính