CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Lĩnh vực Báo chí
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định).

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

   

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị (theo mẫu); Mẫu 04 TT04.2014.tt-btttt.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ) bản chính
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận