CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn nơi đặt Văn phòng đại diện: a) Thay đổi tên gọi; b) Thay đổi phạm vi hoạt động; c) Thay đổi người đứng đầu; d) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung và gửi bản sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung và gửi bản sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung và gửi bản sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện DVC trực tuyến toàn trình

Phí

theo quy định

Lệ Phí

1.500.000 đồng/Giấy phép.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
(1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; Đơn.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).* Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 11/2019/NĐ-CP Số: 11/2019/NĐ-CP

 • Luật 16/2012/QH13 Số: 16/2012/QH13

 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP Số: 181/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL - Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo Số: 10/2013/TT-BVHTTDL

 • Thông tư 66/2014/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Số: 66/2014/TT-BTC

 • Thông tư 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Số: 165/2016/TT-BTC

 • SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2012/TT-BVHTTDL , THÔNG TƯ SỐ 10/2013/TT-BVHTTDL , THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BVHTTDL VÀ THÔNG TƯ SỐ 04/2016/TT-BVHTTDL Số: 35/2018/TT-BVHTTDL

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • 1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VPĐD CỦA DN QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI.doc Tải về

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam