CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa và Thể thao

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Tổ chức, cá nhân xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn.

 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép.

 • - Đối với trường hợp xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • - Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. - Đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, thời hạn cấp giấy phép không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

   

  Trực tuyến
 • - Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. - Đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, thời hạn cấp giấy phép không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  Thực hiện DVC tực tuyến Một phần: Nộp hồ sơ trực tuyến; Trả kết quả trực tuyến.

Phí

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18x24 cm có kèm chú thích;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật); Mẫu số 7.ND113.mỹ thuật.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 02 (bộ)
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Về hoạt động mỹ thuật Số: 113/2013/NĐ-CP

 • quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật Số: 01/2018/TT-BVHTTDL

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng