CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa và Thể thao

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 07 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Thực hiện DVC tực tuyến toàn trình

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thể lệ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật) Mẫu số 9.ND113.2013.điêu khắc.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Cơ quan, tổ chức Việt Nam đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau: - Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật; - Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

Căn cứ pháp lý
 • Về hoạt động mỹ thuật Số: 113/2013/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật) Tải về

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc hoặc văn bản trả lời không cấp giấy phép có nêu rõ lý do.