CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;Qua dịch vụ bưu chính


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Trung tâm Phục vụ hành chính công.


- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Thời hạn giải quyết


Không quá 25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (Chưa bao gồm thời gian trình UBND tỉnh)


Phí

Theo quy định

Lệ Phí

Theo quy định của Bộ Xây dựng hoặc Bộ Tài chính

Thành phần hồ sơ1 Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư


2 Thành phần bản vẽ bao gồm:


    a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.


    b) Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


    c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


    d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


   đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


   e) Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


   g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


   h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


   i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.


   k) Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.


 


3 Thuyết minh tổng hợp; Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Văn bản lấy ý kiến cộng đồng có liên quan; Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan và bản đồ A3 màu thu nhỏ.


4 Dự  thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi Tiết đô thị


5 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.


6 Hồ sơ năng lực: Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức và cá nhân hạng 2 hoặc tương đương.


7 Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ và các văn bản liên quanSố lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện