CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC: Sau khi hoàn thành việc xây dựng, đơn vị khai thác bến xe nộp hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) địa phương nơi bến xe khách được xây dựng.

 • Bước 2: Giải quyết TTHC: - Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách và lập biên bản kiểm tra.

 • Bước 3: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách và lập biên bản kiểm tra. - Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các tiêu chí thì phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiểm tra và phải thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe; nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể bến xe khách   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của bến xe khách theo mẫu Mau.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách ban hành   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và biên bản nghiệm thu xây dựng   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với đường bộ của cơ quan có thẩm quyền   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu Mẫu2.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác bến xe khách phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Căn cứ pháp lý
 • Giao thông đường bộ Số: 23/2008/QH12

 • Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 Số: 73/2015/TT-BGTVT

 • Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách Số: 49/2012/TT-BGTVT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác