Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 829 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
61
 • Hướng dẫn sau khi đăng kí online lý lịch tư pháp số 1
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thành Phước
 • Vào lúc 09:49:18 ngày 08/06/2023
Chi tiết
62
 • Nộp hồ sơ xin cấp CCHN y khoa
 • Sở Y tế tỉnh Bình Định
 • Đinh Thị Ngọc Trân
 • Vào lúc 07:19:10 ngày 08/06/2023
Chi tiết
63
 • Đổi giấy phép lái xe
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Trung Tín
 • Vào lúc 09:34:11 ngày 06/06/2023
Chi tiết
64
 • Lý lịch tư pháp vẫn ở trạng thái mới đăng ký
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Cao Quốc Việt
 • Vào lúc 12:13:44 ngày 05/06/2023
Chi tiết
65
 • Hồ sơ lý lịch tư pháp chưa được tiếp nhận
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Cao Quốc Việt
 • Vào lúc 11:32:49 ngày 03/06/2023
Chi tiết
66
 • Phí làm phiếu lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Trần Phương Uyên
 • Vào lúc 23:06:38 ngày 02/06/2023
Chi tiết
67
 • Cấp phép xây dựng
 • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 • Nguyễn tấn phi
 • Vào lúc 16:13:57 ngày 02/06/2023
Chi tiết
68
 • Xây dựng
 • Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 • Nguyễn tấn phi
 • Vào lúc 15:51:32 ngày 02/06/2023
Chi tiết
69
 • Thủ tục để nộp hồ sơ lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • NGUYỄN HỮU ĐỘ
 • Vào lúc 11:37:28 ngày 02/06/2023
Chi tiết
70
 • Hồ sơ lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Mai Thị Bích Viên
 • Vào lúc 11:56:36 ngày 31/05/2023
Chi tiết
71
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • UBND thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định
 • Trần Văn Năm
 • Vào lúc 14:20:39 ngày 30/05/2023
Chi tiết
72
 • Lý lịch tư pháp đăng kí mới
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Mai Thị Mỹ Linh
 • Vào lúc 09:50:59 ngày 29/05/2023
Chi tiết
73
 • Thành phần hồ sơ
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Trần Phương Uyên
 • Vào lúc 18:05:53 ngày 26/05/2023
Chi tiết
74
 • Về việc cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhán
 • UBND huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định
 • Lê Thị Thanh Như
 • Vào lúc 14:58:42 ngày 25/05/2023
Chi tiết
75
 • Sai thông tin trên phiếu lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thi Diễm
 • Vào lúc 11:31:31 ngày 24/05/2023
Chi tiết