CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 120 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  46 2.000505.000.00.00.H08 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp
  47 1.002218.000.00.00.H08 Hợp nhất công ty luật Luật sư
  48 1.003179.000.00.00.H08 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
  49 1.001633.000.00.00.H08 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên
  50 2.000596.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
  51 2.000587.000.00.00.H08 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
  52 1.008934.000.00.00.H08 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
  53 1.000588.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật
  54 1.001438.000.00.00.H08 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
  55 2.001807.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
  56 2.002047.000.00.00.H08 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
  57 1.002234.000.00.00.H08 Sáp nhập công ty luật Luật sư
  58 1.003160.000.00.00.H08 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
  59 1.001600.000.00.00.H08 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
  60 1.001233.000.00.00.H08 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý