CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 121 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  61 1.008936.000.00.00.H08 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
  62 1.008904.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng Tài Thương Mại
  63 1.000614.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
  64 1.001688.000.00.00.H08 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng
  65 2.001395.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
  66 1.008709.000.00.00.H08 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư
  67 1.008906.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng Tài Thương Mại
  68 1.008905.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trọng Tài Thương Mại
  69 1.000627.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
  70 1.001665.000.00.00.H08 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng
  71 2.001333.000.00.00.H08 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
  72 2.001716.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
  73 1.005136.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
  74 1.002626.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
  75 2.000592.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý