CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 130 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  61 2.002047.000.00.00.H08 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại
  62 1.002234.000.00.00.H08 Sáp nhập công ty luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  63 1.003160.000.00.00.H08 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Nuôi con nuôi
  64 1.001600.000.00.00.H08 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quản tài viên
  65 1.001233.000.00.00.H08 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý
  66 2.000518.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý
  67 1.008936.000.00.00.H08 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  68 1.008904.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trọng Tài Thương Mại
  69 1.000614.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Tư vấn pháp luật
  70 1.001688.000.00.00.H08 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  71 2.001395.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  72 1.008709.000.00.00.H08 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  73 1.008906.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trọng Tài Thương Mại
  74 1.008905.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trọng Tài Thương Mại
  75 1.000627.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Tư vấn pháp luật