CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 83 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  76 1.003734.000.00.00.H08 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thi, tuyển sinh
  77 1.005090.000.00.00.H08 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Thi, tuyển sinh
  78 1.005098.000.00.00.H08 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh
  79 1.005142.000.00.00.H08 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh
  80 1.005095.000.00.00.H08 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh
  81 1.005092.000.00.00.H08 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
  82 2.001914.000.00.00.H08 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
  83 1.004889.000.00.00.H08 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Hệ thống văn bằng, chứng chỉ