CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 83 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  61 1.005088.000.00.00.H08 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  62 1.005061.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  63 1.000715.000.00.00.H08 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Kiểm định chất lượng giáo dục
  64 1.000711.000.00.00.H08 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Kiểm định chất lượng giáo dục
  65 1.000691.000.00.00.H08 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  66 1.001499.000.00.00.H08 Phê duyệt liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  67 1.001497.000.00.00.H08 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  68 1.001496.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  69 1.001495.000.00.00.H08 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  70 1.001493.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  71 1.001492.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  72 1.000939.000.00.00.H08 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  73 1.006446.000.00.00.H08 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  74 1.000718.000.00.00.H08 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  75 1.000716.000.00.00.H08 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài