CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 324 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 1.003841.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/Huyện Tổ chức phi chính phủ, Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội
  2 1.009482.000.00.00.H08 Công nhận khu vực biển cấp huyện Cấp Quận/Huyện Biển và hải đảo
  3 1.005462.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Bồi thường nhà nước
  4 2.000777.000.00.00.H08 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận/Huyện Bảo Trợ Xã Hội
  5 2.000282.000.00.00.H08 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Cấp Quận/Huyện Bảo Trợ Xã Hội
  6 1.012427.H08 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp Cấp Quận/Huyện Cụm Công nghiệp
  7 2.002096.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/Huyện Công nghiệp địa phương
  8 2.000908.000.00.00.H08 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/Huyện Chứng thực
  9 1.002214.000.00.00.H08 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Cấp Quận/Huyện Đất đai
  10 1.005398.000.00.00.H08 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Quận/Huyện Đất đai
  11 1.011982.H08 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) (đã thành lập) Cấp Quận/Huyện Đất đai
  12 2.000395.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Cấp Quận/Huyện Đất đai
  13 1.011441.000.00.00.H08 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/Huyện Đăng ký biện pháp bảo đảm
  14 1.012222.000.00.00.H08 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/Huyện Công tác dân tộc
  15 1.009444.000.00.00.H08 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Cấp Quận/Huyện Đường thủy nội địa