Sở ngành Ngành dọc UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố UBND Xã, Phường, Thị trấn

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm An toàn thực phẩm
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm không thay đổi vị trí địa lý An toàn thực phẩm
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
7 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất An toàn thực phẩm
8 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống do phòng y tế thành phố thực hiện An toàn thực phẩm
9 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống do phòng y tế thành phố thực hiện An toàn thực phẩm
10 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương An toàn thực phẩm
11 Ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm do phòng y tế thành phố thực hiện An toàn thực phẩm
12 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo
13 Giao khu vực biển Biển và Hải đảo
14 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo
15 Thu hồi khu vực biển Biển và Hải đảo
16 Trả lại khu vực biển Biển và Hải đảo
17 Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
18 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
19 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
20 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Báo chí