Công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 1. Công dân chọn lĩnh vực Dịch vụ công để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến.
 2. Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu ...
 3. Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ.
 4. Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân nhấn vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.
 5. Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công để Công dân biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân sẽ nhận được thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ.
 6. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

STT Tên thủ tục Tải về Video
1

Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về

Xem

2

Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về

Xem

3

Thẩm tra dự toán thu chi NSNN các đơn vị dự toán cấp tỉnh

Tải về

Xem

4

Cung cấp thông tin các đoạn mã Tabmis của chủ đầu tư

Tải về

Xem

PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ

Phần mềm VSIGN-WEB sử dụng cho chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Phiên bản : 1.0
 • Cập nhật : 27/10/2017
 • Thông tin : Sử dụng ký các file : Word, Excel, Pdf trên nền Web Form
 • Bấm vào đây để tải về máy Tải về
 • Microsoft .NET Framework 4 Tải về
 • Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 32 bit | 64 bit
 • Phần mềm VSIGN-PDF sử dụng cho chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Phiên bản : 3.1.1
 • Cập nhật : 12/4/2016
 • Thông tin : Sử dụng ký các file : Word, Excel, Pdf
 • Bấm vào đây để tải về máy Tải về
 • Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 32 bit | 64 bit
 • Phần mềm VTSign sử dụng cho chữ ký số Viettel
 • Phiên bản : 1.0.6
 • Cập nhật : 3/10/2016
 • Thông tin : Sử dụng ký các file : Word, Excel, Pdf
 • Bấm vào đây để tải về máy Tải về
 • Phần mềm VNPTESign sử dụng cho chữ ký số VNPT và các nhà mạng
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Cập nhật : 6/10/2016
 • Thông tin : Sử dụng ký các file : Word, Excel, Pdf
 • Bấm vào đây để tải về máy Tải về